جفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلاجفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلاجفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلاجفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلاجفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلاجفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلاجفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلاجفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلا

جفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلا

آماده فروش

کد فرش : 40183
محل بافت : قم
عرض : 246 سانتی متر
طول : 357 سانتی متر
رج : 80
طرح : جفت نه متری ابریشم قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 30 کیلوگرم

۵٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

جفت نه متری دستبافت تمام ابریشم مارک سنگی