ذرع و نیم دستباف بختیاری طرح خشت گل رزذرع و نیم دستباف بختیاری طرح خشت گل رزذرع و نیم دستباف بختیاری طرح خشت گل رزذرع و نیم دستباف بختیاری طرح خشت گل رز

ذرع و نیم دستباف بختیاری طرح خشت گل رز

فروخته شده

کد فرش : 30748
محل بافت : بختیاری
عرض : 112 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 35
طرح : خشت گل رز بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت بختیاری رنگ گیاهی