ذرع و نیم قم طرح ترنجی گل فرنگذرع و نیم قم طرح ترنجی گل فرنگذرع و نیم قم طرح ترنجی گل فرنگذرع و نیم قم طرح ترنجی گل فرنگ

ذرع و نیم قم طرح ترنجی گل فرنگ

فروخته شده

کد فرش : 30677
محل بافت : قم
عرض : 118 سانتی متر
طول : 146 سانتی متر
رج : 50
طرح : ترنجی گل فرنگ
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم بزرگ قم کرک و ابریشم