ذرع و نیم دستباف ایلام طرح هندسیذرع و نیم دستباف ایلام طرح هندسیذرع و نیم دستباف ایلام طرح هندسیذرع و نیم دستباف ایلام طرح هندسی

ذرع و نیم دستباف ایلام طرح هندسی

فروخته شده

کد فرش : 30720
محل بافت : ایلام
عرض : 110 سانتی متر
طول : 165 سانتی متر
رج : 45
طرح : هندسی ایلام
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت ایلام کرک و رنگ گیاهی