ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید شاهیذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید شاهیذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید شاهی

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید شاهی

فروخته شده

کد فرش : 30583
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 50
طرح : شاهی جدید تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز گل و چله ابریشم