ذرع و نیم تبریز طرح جدید بهشتیذرع و نیم تبریز طرح جدید بهشتیذرع و نیم تبریز طرح جدید بهشتیذرع و نیم تبریز طرح جدید بهشتی

ذرع و نیم تبریز طرح جدید بهشتی

فروخته شده

کد فرش : 30782
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : بهشتی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل و چله ابریشم