ذرع و نیم تبریز طرح علیا جدیدذرع و نیم تبریز طرح علیا جدیدذرع و نیم تبریز طرح علیا جدید

ذرع و نیم تبریز طرح علیا جدید

فروخته شده

کد فرش : 30045
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 158 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل و چله ابریشم