ذرع و نیم دستباف بختیاری نقشه شیرو بیشهذرع و نیم دستباف بختیاری نقشه شیرو بیشهذرع و نیم دستباف بختیاری نقشه شیرو بیشه

ذرع و نیم دستباف بختیاری نقشه شیرو بیشه

فروخته شده

کد فرش : 30771
محل بافت : چهار محال
عرض : 107 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 40
طرح : شیر و بیشه بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت بختیاری با رنگ گیاهی