ذرع و نیم تبریز طرح شکور تقی زادهذرع و نیم تبریز طرح شکور تقی زادهذرع و نیم تبریز طرح شکور تقی زادهذرع و نیم تبریز طرح شکور تقی زاده

ذرع و نیم تبریز طرح شکور تقی زاده

فروخته شده

کد فرش : 30635
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : شکور تقی زاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل و چله ابریشم