ذرع و نیم دستباف قشقایی طرح کتیبه ایذرع و نیم دستباف قشقایی طرح کتیبه ایذرع و نیم دستباف قشقایی طرح کتیبه ایذرع و نیم دستباف قشقایی طرح کتیبه ای

ذرع و نیم دستباف قشقایی طرح کتیبه ای

فروخته شده

کد فرش : 30810
محل بافت : قشقایی
عرض : 106 سانتی متر
طول : 140 سانتی متر
رج : 40
طرح : کتیبه ای قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت قشقایی پشم دست ریس و رنگ گیاهی