ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید شکورتقی زادهذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید شکورتقی زادهذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید شکورتقی زادهذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید شکورتقی زاده

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید شکورتقی زاده

فروخته شده

کد فرش : 30649
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : شکور تقی زاده تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز گل و چله ابریشم