ذرع و نیم تبریز طرح جدید علیا دومتنذرع و نیم تبریز طرح جدید علیا دومتنذرع و نیم تبریز طرح جدید علیا دومتنذرع و نیم تبریز طرح جدید علیا دومتن

ذرع و نیم تبریز طرح جدید علیا دومتن

فروخته شده

کد فرش : 30800
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 161 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا دو متن
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی سرمه ای
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل و چله ابریشم