ذرع و نیم دستباف قشقایی شیراز تمام پشم طرح قلعهذرع و نیم دستباف قشقایی شیراز تمام پشم طرح قلعهذرع و نیم دستباف قشقایی شیراز تمام پشم طرح قلعه

ذرع و نیم دستباف قشقایی شیراز تمام پشم طرح قلعه

فروخته شده

کد فرش : 30589
محل بافت : قشقایی
عرض : 102 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 40
طرح : قلعه قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی