ذرع و نیم دستباف قشقایی طرح سانازذرع و نیم دستباف قشقایی طرح سانازذرع و نیم دستباف قشقایی طرح ساناز

ذرع و نیم دستباف قشقایی طرح ساناز

فروخته شده

کد فرش : 30590
محل بافت : قشقایی
عرض : 104 سانتی متر
طول : 144 سانتی متر
رج : 40
طرح : ساناز قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت قشقایی رنگ گیاهی