ذرع و نیم دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30717
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه سالاری گل و چله ابریشم