کناره گبه طرح اسپرتکناره گبه طرح اسپرتکناره گبه طرح اسپرت

کناره گبه طرح اسپرت

فروخته شده

کد فرش : 40720
محل بافت : شیراز
عرض : 98 سانتی متر
طول : 276 سانتی متر
رج : 35
طرح : کف ساده اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 10 کیلوگرم

کناره تمام پشم شیراز