جفت ذرع و نیم تبریز طرح علیا جدیدجفت ذرع و نیم تبریز طرح علیا جدیدجفت ذرع و نیم تبریز طرح علیا جدید

جفت ذرع و نیم تبریز طرح علیا جدید

فروخته شده

کد فرش : 20432
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم تبریز گل ابریشم