جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح زینالیجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح زینالیجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح زینالی

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح زینالی

فروخته شده

کد فرش : 30098
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : جفت زینالی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستبافت تبریز گل ابریشم