جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح شیوا قلم چله و گل ابریشم جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح شیوا قلم چله و گل ابریشم جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح شیوا قلم چله و گل ابریشم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح شیوا قلم چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30025
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : جفت شیوا قلم تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستبافت تبریز گل و چله ابریشم