ذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح گنبدیذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح گنبدیذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح گنبدیذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح گنبدیذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح گنبدی

ذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح گنبدی

فروخته شده

کد فرش : 30805
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 70
طرح : گنبدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی احمدی