ذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح شکارگاهذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح شکارگاهذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح شکارگاهذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح شکارگاهذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح شکارگاه

ذرع و نیم تمام ابریشم قم طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 31900
محل بافت : قم
عرض : 99 سانتی متر
طول : 147 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی ترابی