ذرع و نیم  تمام ابریشم قم خشتی محرابذرع و نیم  تمام ابریشم قم خشتی محرابذرع و نیم  تمام ابریشم قم خشتی محرابذرع و نیم  تمام ابریشم قم خشتی محرابذرع و نیم  تمام ابریشم قم خشتی محراب

ذرع و نیم تمام ابریشم قم خشتی محراب

فروخته شده

کد فرش : 30741
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی محراب
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان