ذرع و نیم تمام ابریشم قم خشتی ریزذرع و نیم تمام ابریشم قم خشتی ریزذرع و نیم تمام ابریشم قم خشتی ریزذرع و نیم تمام ابریشم قم خشتی ریزذرع و نیم تمام ابریشم قم خشتی ریز

ذرع و نیم تمام ابریشم قم خشتی ریز

فروخته شده

کد فرش : 30793
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی ریز قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی طلاکوب