ذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم طرح سینی گلریزذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم طرح سینی گلریزذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم طرح سینی گلریزذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم طرح سینی گلریزذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم طرح سینی گلریز

ذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم طرح سینی گلریز

فروخته شده

کد فرش : 30786
محل بافت : قم
عرض : 104 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 80
طرح : سینی گلریز بیطرفان قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی بیطرفان