کناره طرح جدید خشتی اسپرتکناره طرح جدید خشتی اسپرتکناره طرح جدید خشتی اسپرتکناره طرح جدید خشتی اسپرت

کناره طرح جدید خشتی اسپرت

فروخته شده

کد فرش : 40775
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 82 سانتی متر
طول : 199 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

کناره قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی