پادری دستباف تمام پشم  یلمه طرح ترنجپادری دستباف تمام پشم  یلمه طرح ترنجپادری دستباف تمام پشم  یلمه طرح ترنجپادری دستباف تمام پشم  یلمه طرح ترنج

پادری دستباف تمام پشم یلمه طرح ترنج

فروخته شده

کد فرش : 40808
محل بافت : بروجن
عرض : 68 سانتی متر
طول : 105 سانتی متر
رج : 40
طرح : ترنج
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

پادری یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی