پشتی دستباف قم طرح ستاره ای اعلا بافپشتی دستباف قم طرح ستاره ای اعلا بافپشتی دستباف قم طرح ستاره ای اعلا بافپشتی دستباف قم طرح ستاره ای اعلا باف

پشتی دستباف قم طرح ستاره ای اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 40870
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 84 سانتی متر
رج : 60
طرح : ستاره ای
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

پشتی دستباف قم کرک نقشه ستاره ای