ذرع و چهارک دستباف یلمه طرح سه حوضذرع و چهارک دستباف یلمه طرح سه حوضذرع و چهارک دستباف یلمه طرح سه حوضذرع و چهارک دستباف یلمه طرح سه حوض

ذرع و چهارک دستباف یلمه طرح سه حوض

فروخته شده

کد فرش : 40801
محل بافت : بروجن
عرض : 83 سانتی متر
طول : 131 سانتی متر
رج : 40
طرح : سه حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی