ذرع و چهارک دستباف یلمه طرح حوض درهمذرع و چهارک دستباف یلمه طرح حوض درهمذرع و چهارک دستباف یلمه طرح حوض درهمذرع و چهارک دستباف یلمه طرح حوض درهم

ذرع و چهارک دستباف یلمه طرح حوض درهم

فروخته شده

کد فرش : 40823
محل بافت : بروجن
عرض : 77 سانتی متر
طول : 130 سانتی متر
رج : 40
طرح : حوض درهم
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی