جفت پادری دستباف ماهی کف ساده گل ابریشمجفت پادری دستباف ماهی کف ساده گل ابریشمجفت پادری دستباف ماهی کف ساده گل ابریشم

جفت پادری دستباف ماهی کف ساده گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 40714
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 63 سانتی متر
طول : 96 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی کف ساده
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت پادری دستبافت تبریز گل ابریشم نقشه ماهی