ذرع و چهارک دستباف اصفهان لچک و ترنجذرع و چهارک دستباف اصفهان لچک و ترنجذرع و چهارک دستباف اصفهان لچک و ترنجذرع و چهارک دستباف اصفهان لچک و ترنج

ذرع و چهارک دستباف اصفهان لچک و ترنج

فروخته شده

کد فرش : 40827
محل بافت : اصفهان
عرض : 71 سانتی متر
طول : 105 سانتی متر
رج : 65
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت اصفهان گل و چله ابریشم