تابلو فرش دستباف قم طرح بته جقه چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف قم طرح بته جقه چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف قم طرح بته جقه چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف قم طرح بته جقه چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف قم طرح بته جقه چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف قم طرح بته جقه چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف قم طرح بته جقه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 40917
محل بافت : تبریز
عرض : 58 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
عرض با قاب : 72 سانتی متر
طول با قاب : 95 سانتی متر
رج : 50
طرح : بته جقه
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت قم کرک و چله ابریشم