ذرع و چهارک طرح علیا جدیدذرع و چهارک طرح علیا جدیدذرع و چهارک طرح علیا جدیدذرع و چهارک طرح علیا جدید

ذرع و چهارک طرح علیا جدید

فروخته شده

کد فرش : 40922
محل بافت : تبریز
عرض : 79 سانتی متر
طول : 118 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک تبریز گل ابریشم