ذرع و چهارک قشقایی طرح فرهنگذرع و چهارک قشقایی طرح فرهنگذرع و چهارک قشقایی طرح فرهنگذرع و چهارک قشقایی طرح فرهنگ

ذرع و چهارک قشقایی طرح فرهنگ

فروخته شده

کد فرش : 40864
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 82 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 40
طرح : فرهنگ
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و چارک قشقایی پشم ریز و رنگ گیاهی