پشتی تمام ابریشم قم گل رز ترنجیپشتی تمام ابریشم قم گل رز ترنجیپشتی تمام ابریشم قم گل رز ترنجیپشتی تمام ابریشم قم گل رز ترنجی

پشتی تمام ابریشم قم گل رز ترنجی

فروخته شده

کد فرش : 40877
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل رز ترنجی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : زیتونی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی تمام ابریشم قم تولیدی رجبیان