پشتی تمام ابریشم قم گل فرنگ محرابپشتی تمام ابریشم قم گل فرنگ محرابپشتی تمام ابریشم قم گل فرنگ محرابپشتی تمام ابریشم قم گل فرنگ محراب

پشتی تمام ابریشم قم گل فرنگ محراب

فروخته شده

کد فرش : 40879
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 86 سانتی متر
رج : 70
طرح : گل فرنگ محراب
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی تمام ابریشم قم تولیدی رجبیان