پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنجی غلطپشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنجی غلطپشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنجی غلطپشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنجی غلط

پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنجی غلط

فروخته شده

کد فرش : 40838
محل بافت : قم
عرض : 58 سانتی متر
طول : 97 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی غلط
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شکلاتی
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی عابدینی