کناره چهار محالی طرح سه قابکناره چهار محالی طرح سه قابکناره چهار محالی طرح سه قابکناره چهار محالی طرح سه قابکناره چهار محالی طرح سه قاب

کناره چهار محالی طرح سه قاب

فروخته شده

کد فرش : 40773
محل بافت : بختیاری
عرض : 84 سانتی متر
طول : 197 سانتی متر
رج : 35
طرح : سه قاب
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 7 کیلوگرم

کناره 2 متری بختیاری رنگ گیاهی