سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل فرنگ جدیدسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل فرنگ جدیدسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل فرنگ جدیدسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل فرنگ جدید

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل فرنگ جدید

فروخته شده

کد فرش : 40895
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 95 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل فرنگ جدید
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی حاج رحیمی