ذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رز اسپرتذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رز اسپرتذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رز اسپرتذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رز اسپرت

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رز اسپرت

فروخته شده

کد فرش : 40896
محل بافت : قم
عرض : 62 سانتی متر
طول : 86 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل رز اسپرت
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی اسپرت
رنگ حاشیه : آبی اسپرت
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم قم تولیدی رحمانی