پشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرریپشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرریپشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرریپشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرریپشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرری

پشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرری

فروخته شده

کد فرش : 40867
محل بافت : قم
عرض : 62 سانتی متر
طول : 93 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی محرری