پشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرریپشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرریپشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرریپشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرریپشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرری

پشتی تمام ابریشم دستباف قم ترنجی تولیدی محرری

آماده فروش

کد فرش : 40867
محل بافت : قم
عرض : 62 سانتی متر
طول : 93 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

پشتی تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی محرری