پشتی تمام ابریشم قم ترنجی گل فرنگپشتی تمام ابریشم قم ترنجی گل فرنگپشتی تمام ابریشم قم ترنجی گل فرنگپشتی تمام ابریشم قم ترنجی گل فرنگ

پشتی تمام ابریشم قم ترنجی گل فرنگ

فروخته شده

کد فرش : 40868
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی گل فرنگ
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بادمجانی
رنگ حاشیه : بادمجانی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی تمام ابریشم قم تولیدی محرری