ذرع و چهارک تمام ابریشم قم لچک و ترنجذرع و چهارک تمام ابریشم قم لچک و ترنجذرع و چهارک تمام ابریشم قم لچک و ترنجذرع و چهارک تمام ابریشم قم لچک و ترنج

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم لچک و ترنج

فروخته شده

کد فرش : 40747
محل بافت : قم
عرض : 79 سانتی متر
طول : 115 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبزآبی
رنگ حاشیه : یشمی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم قم تولیدی مرادی