ذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رزذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رزذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رزذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رزذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رز

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم گل رز

فروخته شده

کد فرش : 40903
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 127 سانتی متر
رج : 75
طرح : گل رز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم قم تولیدی وفایی