کناره کردستان طرح ماهیکناره کردستان طرح ماهیکناره کردستان طرح ماهیکناره کردستان طرح ماهی

کناره کردستان طرح ماهی

فروخته شده

کد فرش : 40932
محل بافت : بیجار
عرض : 77 سانتی متر
طول : 256 سانتی متر
رج : 40
طرح : ماهی ترنجی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

کناره 2.5 متری بیجار کردستان