ذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم گل فرنگذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم گل فرنگذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم گل فرنگذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم گل فرنگذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم گل فرنگ

ذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم گل فرنگ

فروخته شده

کد فرش : 40911
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 124 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل فرنگ
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کله غازی
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی مقدم منش