ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم خشتی ریزذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم خشتی ریزذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم خشتی ریزذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم خشتی ریزذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم خشتی ریز

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم خشتی ریز

فروخته شده

کد فرش : 40902
محل بافت : قم
عرض : 81 سانتی متر
طول : 124 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی ریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی طلاکوب