ذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم شکارگاهذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم شکارگاهذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم شکارگاهذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم شکارگاهذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم شکارگاهذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم شکارگاه

ذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 40892
محل بافت : قم
عرض : 82 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده