ذرع و چهارک دستباف قم تمام ابریشم درختی گلریزذرع و چهارک دستباف قم تمام ابریشم درختی گلریزذرع و چهارک دستباف قم تمام ابریشم درختی گلریزذرع و چهارک دستباف قم تمام ابریشم درختی گلریز

ذرع و چهارک دستباف قم تمام ابریشم درختی گلریز

فروخته شده

کد فرش : 40893
محل بافت : قم
عرض : 81 سانتی متر
طول : 125 سانتی متر
رج : 80
طرح : درختی گلریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی ده پرور