ذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم  طرح خیابانیذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم  طرح خیابانیذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم  طرح خیابانیذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم  طرح خیابانیذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم  طرح خیابانی

ذرع و چهارک تمام ابریشم دستباف قم طرح خیابانی

فروخته شده

کد فرش : 40938
محل بافت : قم
عرض : 83 سانتی متر
طول : 127 سانتی متر
رج : 80
طرح : خیابانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شایان